Logo

Սուր կորոնար սինդրոմի բաժանմունք

Սուր կորոնար սինդրոմի բաժանմունք

Ինտենսիվ սրտաբանության բաժանմունքում ցուցաբերվում է օգնություն ծանր սրտային խնդիրներով հիվանդներին: Բաժանմունքը հագեցած է անհրաժեշտ սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն կտան ցուցաբերել օգնություն անհետաձգելի իրավիճակներում: Բարձր որակավորում ունեցող բժիշկ-սրտաբանները և բուժքույրերը կազմում են անհատական բուժման պլան յուրաքանչյուր հիվադնի համար, որը կարող է լինել անհրաժեշտ վիրաբուժական միջամտություն կամ ստացիոնար հսկողություն և բուժում: Ինտենսիվ սրտաբանությաբան բաժանմունքում չորս հիվադնի հսկողություն վստահված է մեկ բուժքրոջ: Բաժանմունքում բուժքույրերի աշխատանքը մշտապես վերահսկվում է ավագ բուժքրոջ կողմից: