Logo

Դիմածնոտային և էսթետիկ վիրաբուժության ծառայություն

Դիմածնոտային և էսթետիկ վիրաբուժության ծառայություն

«Բեսթ լայֆ» հայ- ճապոնական բժշկական կենտրոնում գործում է պլաստիկ և էսթետիկ վիրաբուժության բաժանմունքը, որտեղ կատարվում է


«Բեսթ լայֆ» հայ- ճապոնական բժշկական կենտրոնի դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքում կատարվում է`